Toplama ve Taşıma

Geri dönüştürülebilir malzemelerin doğru şekilde toplanması ve taşınması, bir diğer kritik adımdır.