Çevre Bilinci ile Çalışıyoruz

Hurda toplama işinde çevre bilinci, doğal kaynakların korunması, atık malzemelerin geri dönüştürülmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, hurdacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çevre bilinci konusunda duyarlı olmaları gerekmektedir.